paša značenje

paša (turski basa: glavar), naslov velikodostojnika i vojnih osoba (ranga generala) u Turskom Carstvu; dodavao se iza imena.