Pas-de-Calais značenje

Pas-de-calais, dep. u S Francuskoj na obali La Manchea i Sjevernoga mora; 6671 km2, 1 441 568 st. Ratarstvo (pšenica, šećerna repa, krumpir) i stočarstvo. Rudnici ugljena, treseta i željeza. Kovinarstvo, kem. i tekst. ind., brodogradnja. Upravno središte Arras, luke Calais, Boulogne.