Pârvanov značenje

Pârvanov, Georgi (1957), bug. povjesničar i političar. Bavio se bugarskim nacionalnim pitanjem; član bugarske Socijalističke partije; od 2002. predsjednik države.