parsek značenje

parsek (skraćeno od paralaksna sekunda, krat. pc), astronomska mjerna jedinica definirana kao udaljenost na kojoj se nalazi zvijezda koja gledano sa Zemlje ima godišnju → paralaksu od jedne lučne sekunde; pc = 3,362 gs; gs = 3,085 · 1013 km.