paronim značenje

paronim (grč.). 1. Riječ glasovno vrlo slična nekoj drugoj riječi, ali ne homonimna (eminentan-iminentan-imanentan). 2. Izvedenica iz istoga korijena (npr.: riječ, izreka, porječkati se …).