parnoprstaši značenje

parnoprstaši (dvopapkari; Artiodactyla), red sisavaca kopitara četveroprstih ili dvoprstih nogu; dijele se na preživače i nepreživače.