parnica značenje

parnica, spor između dviju ili više osoba koji se pred redovnim sudom vodi o postojanju nekoga subjektivnoga prava. Pokreće je ovlaštena osoba (tužitelj) na propisan način (tužbom), a odvija se po propisima građ. parničnoga postupka i okončava, u pravilu, presudom.