parni stroj značenje

parni stroj, stroj za pretvaranje toplinske energije pare (obično vodene) pod tlakom u mehanički rad. Najvažnije vrste: klipni p. s. i parna turbina. Prvi p. s. s ekonomičnim iskorištenjem konstruirao je J. Watt 1769., parni brod R. Fulton 1803., a parnu lokomotivu G. Stephenson 1829.