Parler značenje

Parler (Perler, Parléř), porodica kasnogotičkih graditelja i kipara u Njemačkoj i Češkoj u 14. st. Karakteristične tzv. dvoranske crkve i snažne realističke skulpture. Najglasovitiji Peter Parler (1330–99), graditelj katedrale sv. Vita na Hradčanima.