park značenje

park (franc.). 1. Perivoj, prostor u prirodi s planski zasađenim ukrasnim biljkama i stablima, s uređenim puteljcima, umjetnim jezerima, vodoskocima, dekorativnim skulpturama i sl.; nekoć u sastavu vladarskih rezidencija, danas ima sociološko-rekreacijski značaj (poboljšavanje dehumaniziranoga grad. prostora, zaštita okoline). Francuski park odlikuje se velikim perspektivama, simetrijom i igrom geometrijskih oblika (tipičan primjer Versailles). Engleski park bliži je prirodnom izgledu krajolika. 2. Vozni p., sva vozila kojima raspolaže neko prijevozno poduzeće ili ustanova.