pareza značenje

pareza (grč.), djelomična kljenut živaca sa slabošću odgovarajućih mišića; djelomična kljenut dijela ili čitava uda. Može biti perifernoga ili centralnoga tipa s odgovarajućim značajkama.