parenteza značenje

parenteza (grč.). 1. Umetnuta riječ ili rečenica. 2. Međuigra, intermeco. 3. Međuvrijeme.