parenteralan značenje

parenteralan (grč.), koji se unosi u organizam mimo probavnih organa (npr. injekcijama).