parentalia značenje

parentalia, u ant. Rimu, svetkovina u čast pokojnim roditeljima.