parenje drva značenje

parenje drva, tehnološki postupak kojim se drvo (osobito bukovina) sterilizira i mijenja boju; primjenjuje se i u drugim tehnološkim postupcima (npr. omekšavanje trupaca pri proizvodnji furnira).