Parčić značenje

Parčić, Dragutin (1832–1902), hrv. filolog i leksikograf; borac za glagoljicu; autor nekoliko hrv.-tal. i tal.-hrv. rječnika. Preveo na hrvatski Danteov Pakao.