Paraná značenje

Paraná, sav. država u J Brazilu; 199 709 km2, 9 563 458 st. Poljodjelstvo (žitarice, kava, pamuk, paragvajski čaj). Drvna ind.; ležišta zlata, srebra i dijamanata. Gl. grad Curitiba.