paraklis značenje

paraklis (grč.), u pravosl. crkvenoj arhitekturi, crkvica prizidana uz veću crkvu ili uklopljena u nju. Služila kao grobna kapela, a i kao krstionica.