Paraíba značenje

Paraíba, sav. država u SI Brazilu; 56 584 km2, 3 443 825 st. Plantažno poljodjelstvo; ležišta volframa i bakra; kem., prehr., tekst. ind. Gl. grad João pessoa.