parahor značenje

parahor (P), mjera za molni volumen, numerička konstanta razmjerna relativnoj molekularnoj masi neke tekućine i četvrtom korijenu njezine površinske napetosti, a obrnuto razmjerna razlici u gustoći tekućine i njezine pare. Primjenjuje se za utvrđivanje strukture mnogih spojeva.