paragraf značenje

paragraf (grč.), odjeljak, poglavlje nekoga teksta; pravo članak, stavak zakonika, pravilnika, uredbe; znak (kratica).