paradigma značenje

paradigma (grč.). 1. Primjer, obrazac; u gramatici, riječ-obrazac za deklinaciju ili konjugaciju, skup svih fleksijskih oblika neke riječi. 2. lingv u suvremenoj strukturalnoj lingvistici, skup jedinica koje, unutar fraze, među sobom stoje u odnosu virtualne zamjenljivosti, odnosno koje se, u istoj frazi, isključuju (supr → sintagma). 3. filoz izraz što ga je u filozofiju znanosti uveo T. Kuhn da bi označio skup pravila, uzoraka i razlučnih kriterija koji karakterizira neku znanstvenu zajednicu (ovisno o disciplini, pov. razdoblju, geogr. prostoru i sl.).