para značenje

para (tur.), 1. tur. sitni srebrni novac od 17. st.; 2. sitni novac u Srbiji od 1868; 3. (mn.) razg novac.