Papandreu značenje

Papandreu, Andreas (1919–96), grč. političar, socijalist; nakon. voj. udara 1967. zatvoren, potom u emigraciji; 1974. osnovao Svegrčki socijalistički pokret (PASOK); predsj. vlade 1981–89. i 1993–96.