pantograf značenje

pantograf (grč.). 1. Sprava za mehaničko uvećavanje ili umanjivanje slika, crteža ili planova. 2. tehn uređaj za prijenos struje na el. lokomotivama.