Pantaleoni značenje

Pantaleoni, Maffeo (1857–1924), tal. ekonomist i bankar; obrađivao probleme poreza, cijena i kamata. Načela čiste ekonomije.