panova frula značenje

panova frula (polikalamna siringa), starogrč. puhačko glazbalo; niz međusobno povezanih svirala različite duljine bez rupica. Po obliku i načinu izvedbe zvuka prauzor je usnoj harmonici.