panorama značenje

panorama (grč.), širok vidik, pogled na okolicu s povišene točke; slika koja prikazuje krajolik; opći pregled.