panoplija značenje

panoplija (grč.), u ant. doba, puno naoružanje (koplje, mač, štit, šljem, prsni oklop, nazuvci) teško naoružanoga pješaka.