Panonska nizina značenje

Panonska nizina, prostrana nizina u srednjoj Europi; o. 200 000 km2. Leži u porječju sr. toka Dunava, okružena Alpama, Karpatima, Rodopskim i Dinarskim planinama. Ravničarski kraj s prapornim zaravnima, pješčarama, aluvijalnim ravnicama i usamljenim planinama. Kontinentalna klima. Plodno tlo; ubraja se u najbogatija poljodjelačka područja Europe. Ležišta nafte i zemnoga plina u Austriji, Madžarskoj, Hrvatskoj. Čvorište važnih prometnica.