Panjnad značenje

Panjnad, rijeka u Pakistanu; 71 km. Nastaje sutokom rijeka Chenab i Sutlej, utječe u Ind.