pandit značenje

pandit (sanskrt. preko hindskoga: mudar, učen), u Indiji, počasna titula učenoga brahmana.