Panamska afera značenje

Panamska afera, društveno-polit. skandal 1892–93. u Francuskoj u povodu nečasnih spekulacija franc. Društva za gradnju Panamskoga kanala, osnovanoga 1881. na čelu s F. de Lessepsom. U bankrotu Društva oštećeni su mnogobrojni sitni ulagači-dioničari. Unatoč tomu što je istragom otkriveno da su funkcionari Društva potkupljivanjem kompromitirali mnogobrojne članove franc. parlamenta, vlade i tiska, niz političara bio je osuđen samo na blage kazne ili oslobođen.