Pamukkale značenje

Pamukkale, selo u Turskoj, SI od Denizlija. Termalni izvori,. Sačuvani ostaci rimskih i ranokršćanskih građevina (terme; hram isklesan u stijeni) antičkoga grada Hierapolisa.