palindrom značenje

palindrom (grč.), riječ ili rečenica koja glasi jednako bez obzira na to da li se čita od početka prema kraju ili od kraja prema početku; npr. ranar, potop, Perica reže raci rep.