paleta značenje

paleta (franc.). 1. Pločica na kojoj slikar miješa boje, simbol slikarstva; fig kolorit. 2. Vrsta ambalaže od mekoga lima. 3. Prenosiva drvena ploča na koju se slaže papir u arcima, kao i dr. upakirani proizvodi; služi kod transporta i uskladištenja.