Palestrina značenje

Palestrina, Giovanni Pierluigi da (o. 1525–94), tal. skladatelj; sažeo stečevine renesansnoga vokalnoga višeglasja, postignuo ravnotežu riječi i tona, izbjegavajući pretjeranu izražajnost; kontrapunktni mu je postupak smiren, ozbiljan i čist. Njegov je stil postao temeljem → rimske škole crkv. višeglasja. 105 misa, 326 moteta, o. 180 duhovnih i svjetovnih madrigala i dr.