Palestinci značenje

Palestinci, naziv za arap. stanovništvo s područja Palestine, odnosno s toga područja raseljene Arape i njihove potomke. Najbrojniji su u Izraelu, tj. u području Palestinske samouprave, Jordanu i Libanonu.