paleofitologija značenje

paleofitologija→ fitopaleontologija