palearktik značenje

palearktik (palearktičko područje), zoogeografska regija koja obuhvaća Europu, izvantropski dio Azije i S Afrike; s nearktičkom regijom tvori holarktičko područje.