Palau značenje

Palau (Belau, Pelew), otočje i država u Z dijelu Tihoga oceana, Karolini; 488 km2, 19 129 st. Gl. grad Koror. Obuhvaća oko 340 otoka i otočića (8 naseljenih), vulkanskoga ili koraljnoga podrijetla; najveći otok Babelthuap (396 km2; o. 3400 st.) mostom je spojen s najnaseljenijim Kororom (8 km2; 10 500 st.). Klima tropska. Službeni su jezici engleski i palauanski. Uzgaja se taro, kasava, pandanus, kokosova palma, banane. Stočarstvo, ribarstvo (tunj). Turizam. – pov Španjolski pomorci otkrivaju otočje 1543; slijedila je španj. uprava koja je održana do 1899. kada je otočje prodano Njemačkoj. U I. svj. r. pod japanskom su okupacijom; 1920. odlukom Lige naroda postaju jap. mandatno područje. U II. svj. r. osvajaju ih SAD; od 1947. dio su UN-ova Pokroviteljskoga teritorija Pacifičkih otoka, pod am. upravom. Početkom 1981. proglašena je republika P. (1981–85. predsjednik je bio Haruo I. Remeliik); 1994. ostvaruje neovisnost. Od 2001. predsj. je Thomas Remengesau.