Palatin značenje

Palatin (lat. mons Palatinus), jedan od sedam brežuljaka grada Rima s najstarijim svetištima; ruševine carskih palača.