palatal značenje

palatal (lat.), nepčani suglasnik, nazvan prema mjestu artikulacije; u hrv. jeziku: č, dž (šuštavi p.; alveopalatali), ć, đ, j, nj, lj (pravi p.); palatalni vokal → prednji samoglasnik.