Paklinski otoci značenje

Paklinski otoci, skupina otoka pred JZ obalom Hvara. Turizam.