Paisiello značenje

Paisiello (Paesiello), Giovanni Gregorio (1740–1816), tal. skladatelj; jedan od gl. predstavnika tal. opere buffe (Služavka gospodarica; Seviljski brijač); skladao i simfonije, koncerte, kantate, crkv. glazbu.