Paganini značenje

Paganini, Niccolò (1782–1840), tal. violinist i skladatelj. Usavršio violinsku tehniku i po virtuoznoj, temperamentnoj i sugestivnoj svirci postao legendarnim. Violinski koncerti; sonate za violinu i za gitaru; 24 Capriccia.