Pag značenje

Pag, otok u Kvarnerskoj otočnoj skupini; 284,6 km2, 8398 st. Najveći dio otoka kamenjar, manji dio makija. Vinogradarstvo, maslinarstvo (poluotok Lun), povrtlarstvo; ovčarstvo (paški sir); čipkarstvo. Veća su naselja Pag i Novalja. S kopnom ga spaja most preko Ljubačkih vrata. – pov Naseljen vjerojatno već u neolitiku; starosjedioce Liburne pokorili su ← 129. Rimljani. Od 7. st. u sklopu Hrvatske, 1409–1797. pod vlašću Mletaka, 1797–1805. Austrije, potom Napoleona do 1813. i ponovno Austrije do 1918. Pod tal. okupacijom 1941–43; nakon kapitulacije Italije oslobodile ga hrv. partizanske postrojbe; okupirali ga Nijemci 1943; oslobođen 5. 4. 1945.