ozon značenje

ozon (grč.), alotropska modifikacija kisika sa 3 atoma u molekuli (O3), plavkast plin karakteristična mirisa, najjači poznati oksidans; nastaje prilikom pražnjenja atmosferskoga elektriciteta.