ovce značenje

ovce (Oves), rod preživača šupljorožaca, planinske životinje koje žive u stadima; divlje vrste: gorski argali (Ovis ammon), pamirski kačkar (O. ammon poloi), muflon (O. musimon), stepska ovca (O. vignei); domaća o. (O. aries) u mnogo rasa, raširena po cijeloj Zemlji, uzgaja se radi mesa, mlijeka i vune.