Ouachita značenje

Ouachita, rijeka u JZ dijelu SAD; duga 973 km. Izvire u državi Arkansas, utječe u Red river (Lousiana). Akumulacijska jezera, hidroelektrane. Plovna o. 500 km.